Digital Day Mail.Ru բոլոր պրեզենտացիաները

Ինչպես խոստացել էինք, ներկայացնում ենք Digital Day Mail.Ru միջոցառման բոլոր պրեզենտացիաները։

Նաև շուտով բոլոր գրանցված մասնակիցների էլ փոսթերին կուղարկենք պրոմո կոդեր, որոնց միջոցով հնարավորություն ունենք գրանցել և որոշակի սահմանափակ բյուջեյի սահմաններում անվճար գովազդ միացնել։

  1. Արսեն Սուլթանյանի պրեզենտացիան՝  “Թրենդեր և Թվեր”  ներբեռնել այստեղից,
  2. Ալեկսանդր Կոնևի պրեզենտացիան՝ “Թիրախավորված գովազդը սոց մեդիայում” ներբեռնել այստեղից,
  3. Ալեկսանդր Սրտրեբկով՝  “Թիրախավորված գովազդի նոր թրենդերն ու գործիքները” ներբեռնել այստեղից,
  4. Ալեկսանդր Սրտեբկով՝ “OK Հայաստան, Սոց ցանցի ստատիստիկան” ներբեռնել այստեղից,
  5. Ալեկսանդր Կոնև՝ “Գովազդային քեյսեր” ներբեռնել այստեղից,
  6. Իգոր Վինիցկի՝ “Հաջող գովազդային արշավի 7 կանոնները” ներբեռնել այստեղից։

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*