Թարմացումներ ֆեյսբուքից

Այսօրվանից սկսած ֆեյսբուքը փոփոխում է գովազդի կաբինետի հիմնական ցուցանիշների անվանումները։ Ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, մինչ Ապրիլի 12-ը, բոլոր օգտատերերի մոտ ամբողջովին նոր համակարգն է գործելու։ Այնպես որ սկսենք նայել թե ինչ է փոփոխվել։

Ի դեպ, հիշեցնենք, որ Մարտի 18-ին անց է կացվելու գովազդի դասընթաց։ Մանրամասներն ու գրանցման հղումը՝ այստեղ (https://www.skill.am/seminars/view?id=243) :

Ստորև ողջ ցուցակը՝

Old Name New Name
Account Account Name
Ad Set Ad Set Name
Campaign Campaign Name
Starts Campaign Starts
Ends Campaign Ends
Cost Cost per Result
Spent Today Amount Spent Today
Cost per All Actions Cost per Any Action
Unique Clicks to Link Unique Link Clicks
CPC (Link) CPC (Cost per Link Click)
Cost per Unique Click to Link Cost per Unique Link Click
CTR (Link) CTR (Link Click-Through Rate)
Unique CTR (Link) Unique CTR (Link Click-Through Rate)
Canvas View Duration Canvas View Time
Canvas Component Duration Percentage Canvas Component Time Percentage
Mobile App Starts Mobile App Sessions
Mobile App Payment Details Mobile App Adds of Payment Info
Mobile App Registrations Mobile App Registrations Completed
Mobile App Checkouts Mobile App Checkouts Initiated
Mobile App Feature Unlocks Mobile App Achievements Unlocked
Mobile App Level Achievements Mobile App Levels Completed
Mobile App Ratings Mobile App Ratings Submitted
Mobile App Credit Spends Mobile App Credits Spent
Mobile App Tutorial Completions Mobile App Tutorials Completed
Unique Mobile App Starts Unique Mobile App Sessions
Unique Mobile App Payment Details Unique Mobile App Adds of Payment Info
Unique Mobile App Registrations Unique Mobile App Registrations Completed
Unique Mobile App Checkouts Unique Mobile App Checkouts Initiated
Unique Mobile App Feature Unlocks Unique Mobile App Achievements Unlocked
Unique Mobile App Level Achievements Unique Mobile App Levels Completed
Unique Mobile App Ratings Unique Mobile App Ratings Submitted
Unique Mobile App Credit Spends Unique Mobile App Credits Spent
Unique Mobile App Tutorial Completions Unique Mobile App Tutorials Completed
Mobile App Starts Conversion Value Mobile App Sessions Conversion Value
Mobile App Payment Details Conversion Value Mobile App Adds of Payment Info Conversion Value
Mobile App Registrations Conversion Value Mobile App Registrations Completed Conversion Value
Mobile App Checkouts Conversion Value Mobile App Checkouts Initiated Conversion Value
Mobile App Achievement Unlocks Conversion Value Mobile App Achievements Unlocked Conversion Value
Mobile App Level Achievements Conversion Value Mobile App Levels Completed Conversion Value
Mobile App Ratings Conversion Value Mobile App Ratings Submitted Conversion Value
Mobile App Credit Spends Conversion Value Mobile App Credits Spent Conversion Value
Mobile App Tutorial Completions Conversion Value Mobile App Tutorials Completed Conversion Value
Cost per Mobile App Start Cost per Mobile App Session
Cost per Mobile App Payment Detail Cost per Mobile App Add of Payment Info
Cost per Mobile App Add to Cart Cost per Mobile App Add to Cart
Cost per Mobile App Add to Wishlist Cost per Mobile App Add to Wishlist
Cost per Mobile App Registration Cost per Mobile App Registration Completed
Cost per Mobile App Checkout Cost per Mobile App Checkout Initiated
Cost per Mobile App Feature Unlock Cost per Mobile App Achievement Unlocked
Cost per Mobile App Level Achievement Cost per Mobile App Level Completed
Cost per Mobile App Rating Cost per Mobile App Rating Submitted
Cost per Mobile App Credit Spend Cost per Mobile App Credit Spent
Cost per Mobile App Tutorial Completion Cost per Mobile App Tutorial Completed
Cost per Unique Mobile App Start Cost per Unique Mobile App Session
Cost per Unique Mobile App Payment Detail Cost per Unique Mobile App Add of Payment Info
Cost per Unique Mobile App Add to Cart Cost per Unique Mobile App Add to Cart
Cost per Unique Mobile App Add to Wishlist Cost per Unique Mobile App Add to Wishlist
Cost per Unique Mobile App Registration Cost per Unique Mobile App Registration Completed
Cost per Unique Mobile App Checkout Cost per Unique Mobile App Checkout Initiated
Cost per Unique Mobile App Feature Unlock Cost per Unique Mobile App Achievement Unlocked
Cost per Unique Mobile App Level Achievement Cost per Unique Mobile App Level Completed
Cost per Unique Mobile App Rating Cost per Unique Mobile App Rating Submitted
Cost per Unique Mobile App Credit Spend Cost per Unique Mobile App Credit Spent
Cost per Unique Mobile App Tutorial Completion Cost per Unique Mobile App Tutorial Completed
Website Actions (All) Website Conversions
Add Payment Info (Facebook Pixel) Website Adds of Payment Info
Add to Cart (Facebook Pixel) Website Adds to Cart
Add to Wishlist (Facebook Pixel) Website Adds to Wishlist
Complete Registration (Facebook Pixel) Website Registrations Completed
Initiate Checkout (Facebook Pixel) Website Checkouts Initiated
Lead (Facebook Pixel) Website Leads
Purchase (Facebook Pixel) Website Purchases
Search (Facebook Pixel) Website Searches
View Content (Facebook Pixel) Website Content Views
Adds To Cart (Conversion Tracking Pixel) Website Adds to Cart (Conversion Tracking Pixel)
Checkouts (Conversion Tracking Pixel) Website Checkouts (Conversion Tracking Pixel)
Key Web Page Views (Conversion Tracking Pixel) Website Key Page Views (Conversion Tracking Pixel)
Leads (Conversion Tracking Pixel) Website Leads (Conversion Tracking Pixel)
Registrations (Conversion Tracking Pixel) Website Registrations (Conversion Tracking Pixel)
Website Action Conversion Value (All) Website Conversion Value
Add Payment Info Conversion Value (Facebook Pixel) Website Adds of Payment Info Conversion Value
Add To Cart Conversion Value (Facebook Pixel) Website Adds to Cart Conversion Value
Add To Wishlist Conversion Value (Facebook Pixel) Website Adds to Wishlist Conversion Value
Complete Registration Conversion Value (Facebook Pixel) Website Registrations Completed Conversion Value
Initiate Checkout Conversion Value (Facebook Pixel) Website Checkouts Initiated Conversion Value
Lead Conversion Value (Facebook Pixel) Website Leads Conversion Value
Purchase Conversion Value (Facebook Pixel) Website Purchases Conversion Value
Search Conversion Value (Facebook Pixel) Website Searches Conversion Value
View Content Conversion Value (Facebook Pixel) Website Content Views Conversion Value
Adds To Cart Conversion Value (Conversion Tracking Pixel) Website Adds to Cart Conversion Value (Conversion Tracking Pixel)
Checkouts Conversion Value (Conversion Tracking Pixel) Website Checkouts Conversion Value (Conversion Tracking Pixel)
Key Web Page Views Conversion Value (Conversion Tracking Pixel) Website Key Page Views Conversion Value (Conversion Tracking Pixel)
Leads Conversion Value (Conversion Tracking Pixel) Website Leads Conversion Value (Conversion Tracking Pixel)
Registrations Conversion Value (Conversion Tracking Pixel) Website Registrations Conversion Value (Conversion Tracking Pixel)
Cost per Website Action (All) Cost per Website Conversion
Cost per Add Payment Info (Facebook Pixel) Cost per Website Add of Payment Info
Cost per Add To Cart (Facebook Pixel) Cost per Website Add to Cart
Cost per Add To Wishlist (Facebook Pixel) Cost per Website Add to Wishlist
Cost per Complete Registration (Facebook Pixel) Cost per Website Registration Completed
Cost per Initiate Checkout (Facebook Pixel) Cost per Website Checkout Initiated
Cost per Lead (Facebook Pixel) Cost per Website Lead
Cost per Purchase (Facebook Pixel) Cost per Website Purchase
Cost per Search (Facebook Pixel) Cost per Website Search
Cost per View Content (Facebook Pixel) Cost per Website Content Views
Cost per Add To Cart (Conversion Tracking Pixel) Cost per Website Add to Cart (Conversion Tracking Pixel)
Cost per Checkout (Conversion Tracking Pixel) Cost per Website Checkout (Conversion Tracking Pixel)
Cost per Key Web Page View (Conversion Tracking Pixel) Cost per Website Key Page View (Conversion Tracking Pixel)
Cost per Lead (Conversion Tracking Pixel) Cost per Website Lead (Conversion Tracking Pixel)
Cost per Registration (Conversion Tracking Pixel) Cost per Website Registration (Conversion Tracking Pixel)
Add Payment Info (Offline Conversion) Offline Adds of Payment Info
Add To Cart (Offline Conversion) Offline Adds to Cart
Add To Wishlist (Offline Conversion) Offline Adds to Wishlist
Complete Registration (Offline Conversion) Offline Registrations Completed
Initiate Checkout (Offline Conversion) Offline Checkouts Initiated
Lead (Offline Conversion) Offline Leads
Other (Offline Conversion) Offline Other Conversions
Purchase (Offline Conversion) Offline Purchases
Search (Offline Conversion) Offline Searches
View Content (Offline Conversion) Offline Content Views
Add Payment Info Conversion Value (Offline Conversion) Offline Adds of Payment Info Conversion Value
Add To Cart Conversion Value (Offline Conversion) Offline Adds to Cart Conversion Value
Add To Wishlist Conversion Value (Offline Conversion) Offline Adds to Wishlist Conversion Value
Complete Registration Conversion Value (Offline Conversion) Offline Registrations Completed Conversion Value
Initiate Checkout Conversion Value (Offline Conversion) Offline Checkouts Initiated Conversion Value
Lead Conversion Value (Offline Conversion) Offline Leads Conversion Value
Other Conversion Value (Offline Conversion) Offline Other Conversion Value
Purchase Conversion Value (Offline Conversion) Offline Purchases Conversion Value
Search Conversion Value (Offline Conversion) Offline Searches Conversion Value
View Content Conversion Value (Offline Conversion) Offline Content Views Conversion Value
Cost Per Add Payment Info (Offline Conversion) Cost per Offline Add of Payment Info
Cost Per Add To Cart (Offline Conversion) Cost per Offline Add to Cart
Cost Per Add To Wishlist (Offline Conversion) Cost per Offline Add to Wishlist
Cost Per Complete Registration (Offline Conversion) Cost per Offline Registration Completed
Cost Per Initiate Checkout (Offline Conversion) Cost per Offline Checkout Initiated
Cost Per Lead (Offline Conversion) Cost per Offline Lead
Cost Per Other (Offline Conversion) Cost per Offline Other Conversion
Cost Per Purchase (Offline Conversion) Cost per Offline Purchase
Cost Per Search (Offline Conversion) Cost per Offline Search
Cost Per Content View (Offline Conversion) Cost per Offline Content Views
App Uses Desktop App Uses
App Story Engagement Desktop App Story Engagement
App Installs Desktop App Installs
App Engagement Desktop App Engagement
Cost per App Use Cost per Desktop App Use
Cost per App Story Engagement Cost per Desktop App Story Engagement
Cost per App Install Cost per Desktop App Install
Cost per App Engagement Cost per Desktop App Engagement

Աղբյուրը՝ https://www.facebook.com/business/help/1842416442669138

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*