Our Story․ նոր գործիք Facebook-ում

Facebook-յան հերթական նորութունը․ շտապե՛ք օգտագործել ?

Our story․ նոր գործիք, որի միջոցով կկարողանաք պատմել հետևորդներին Ձեր բրենդի, ընկերության կամ ուղղակի Ձեր մասին։ Եկեք փորձենք միասին ?

Նոր գործիքի միջոցով կարող եք համառոտ ներկայացնել Ձեր գործունեությունը, պատմել հիմնադրման պատմությունը, խոսել Ձեր առավելությունների մասին․ մի խոսքով եղե՛ք կրեատիվ և օգտագործեք այն, քանի դեռ նոր է )

Ավելացրեք նկար

Գրեք վերնագիր

Եվ գրեք Ձեր պատմությունը

Այս բաժնում ևս կարող եք ավելացնել նկար, կարող եք փոխել նաև տեսքտի չափը և ավելացնել հղումը։

Շտապե՛ք կիրառել այս նոր գործիքը և հայտնվել մրացակիցներից մի քայլ առաջ։

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*