Messanger Games․նոր զբաղմուքն Facebook-ում

November 30, 2016 artak 0

Ինչպես գիտենք ֆեյսբուքը ստեղծել է մի հարթակ, որի միջոցով մարդկանց գլոբալ կախվածության մեջ է թողնում իր հետ։ Մասնավորապես ստեղծվում են նաև զբաղմունքներ, խաղեր և այլ ժամանցային […]