Our Story․ նոր գործիք Facebook-ում

December 13, 2017 artak 0

Facebook-յան հերթական նորութունը․ շտապե՛ք օգտագործել ? Our story․ նոր գործիք, որի միջոցով կկարողանաք պատմել հետևորդներին Ձեր բրենդի, ընկերության կամ ուղղակի Ձեր մասին։ Եկեք փորձենք միասին ?